Adressen är registrerad för Släktföreningens bruk.
För närmare upplysningar kontakta: kansli@riddarhuset.fi

Osoite on rekisteröity Sukuyhdistyksen kotisivua varten.
Lisätietoja saa osoitteella: kansli@riddarhuset.fi

This address is registered for the Family union's web site
For further information please contact: kansli@riddarhuset.fi